Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

CASA Blogit Oy
PL 881
00101 HELSINKI
Y-tunnus: 2522487-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lasse Rand
CASA Blogit / Marski Capital Oy
info@casablogit.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään lukija- ja asiakassuhteen hoitamista, palvelujen ylläpitämistä ja asiakastiedottamista varten. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin. Lisäksi rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Tällaisia käyttötarkoituksia ovat mm. suoramarkkinointi, etämyynti ja markkinatutkimukset.

4. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään palvelun käyttäjistä ja palvelussa olevien kilpailuihin/kyselyihin osallistujista, jotka luovuttavat henkilötietojaan vastaamisen yhteydessä joko webin, sähköpostin tai matkapuhelimen välityksellä. Rekisterin säännömukainen tietolähde on kuluttajilta itseltä kerättävät tiedot. Kuluttajista voidaan tallentaa nimi, syntymäaika, osoite, puhelin- ja sähköpostitiedot, ammattitiedot, demografisia tietoja ja kiinnostusaluetietoja käyttäjäprofilointeja varten sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot. Rekisteriin tallennetaan myös tieto siitä, haluaako kuluttaja vastaanottaa tiedotekirjeitä palveluntarjoajalta.

5. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa EU:n alueella sijaitsevilla kolmansille osapuolille kuten esimerkiksi CASA Blogien yhteistyökumppaneille, kuluttajan mahdollisesti tilaamia palveluja tuottaville yhtiöille sekä viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten sekä suoramarkkinointiin että etämyyntiin. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tilastollisia käyttötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille muodossa, joissa niistä ei voida tunnistaa palvelun yksittäisiä käyttäjiä tai henkilötietoja.

6. Rekisterin suojausperiaatteet

Palvelun rekisteritietoja säilytetään suojatulla palvelimella, joka on asianmukaisesti suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan se kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia rajataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

7. Tietojen tarkastus- ja kielto-oikeus

Kuluttajalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää omien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Kuluttajalla on oikeus saada pyynnöstä tarkastettavaksi häntä koskevat tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvat kustannukset